Przejdź do treści

Warsztaty „Rodzima rasa najwyższa klasa” – Wielgie, 12-13 października 2021 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe „Rodzima rasa najwyższa klasa”: Efektywne i kreatywne wykorzystanie półtuszy wieprzowej rasy złotnicka pstra w potrawach oraz przetwórstwie garmażeryjnym i wędliniarskim z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej

W dniach 12-13 października 2021 roku Instytut Zootechniki PIB zorganizował na terenie „Wilkowej Chaty”, w miejscowości Wielgie, warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe pt. „Efektywne i kreatywne wykorzystanie półtuszy wieprzowej rasy złotnicka pstra w potrawach oraz przetwórstwie garmażeryjnym i wędliniarskim z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej”. Warsztaty miały na celu przekazanie wiedzy uczestnikom-restauratorom w jaki sposób skutecznie wprowadzać do ich ofert potrawy i produkty, wytwarzane z rodzimej rasy świni złotnickiej pstrej, poprzez efektywne wykorzystanie tuszy, przygotowanie do sprzedaży elementów i konfekcjonowanie półproduktu.

W wydarzeniu wzięli udział właściciele i personel podmiotów gastronomicznych oraz agroturystycznych ze szlaku „Niech Cię Zakole” jak i współpracujących ze szlakiem, a także w części testowej warsztatów lansjerzy kulinarni. Łącznie, w warsztatach uczestniczyły 32 osoby, pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Warsztaty podzielone zostały na panele.

Dzień pierwszy

Panel teoretyczny

Prezentacja dr hab. Magdaleny Szyndler-Nędzy

  1. Rodzime rasy świń – charakterystyka, walory i atuty w świetle wyników badań naukowych.
  2. Prezentacja elementów tuszki wieprzowej rasa złotnicka pstra z komentarzem dot. walorów kulinarnych i ich zwyczajowego, tradycyjnego wykorzystania w lokalnym przetwórstwie.

Panel praktyczny

Ekspert kulinarny Piotr Lenart

  1. Przygotowanie trzech tradycyjnych potraw z wieprzowiny rodzimych ras, w tym umieszczonych na Liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa, uznawanych za regionalne w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim z aranżacją do podania – wybrane z Zeszytu kulinarnego.
  2. Wykonanie trzech wyrobów garmażeryjnych utożsamianych z regionem kujawsko-pomorskim/pomorskim z aranżacją do podania – wybrane z Zeszytu kulinarnego.
  3. Konfekcjonowanie potraw/wyrobów na wynos.
  4. Prezentacja i testowanie z ewaluacją potraw i produktów przez uczestników i testerów – kolacja z testowanych produktów.

Dzień drugi

Panel teoretyczny

Prezentacja eksperta kulinarnego nt.: Menu ze złotnickiej wieprzowiny rodzimej w restauracjach biorących udział w warsztatach – prezentacja menu  dla grup wycieczkowych.

Panel praktyczny

  1. Wykonanie przez zespoły trzech dowolnie wybranych potraw z wieprzowiny (od przekąski przez zupę po danie główne).
  2. Wykonanie przez zespoły trzech produktów wędliniarskich ze świni złotnickiej pstrej.
  3. Konfekcjonowanie wyrobów wędliniarskich na wynos.
  4. Prezentacja „Potrawy i wyroby ze świniobicia” i testowanie z ewaluacją produktów i potraw przed oznaczeniem jako produktu markowego z rodzimej rasy złotnicka pstra – uczestnicy + zaproszeni testerzy – kolacja z testowanych produktów.

Warsztaty zostały  zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy wraz z partnerami: Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Biurem Turystycznym COPERNICANA Anna Gajewska, pn:  „Co z zagrody to na stole” na hasło „Niech Cię Zakole” – kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno-kulinarnej, współfinansowanego ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie do lokalnej gastronomii i agroturystyki szlaku kulinarnego „Niech Cię Zakole”, produktów i potraw wytwarzanych wyłącznie z rodzimych ras hodowanych lokalnie.