Przejdź do treści

Warsztaty „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020      
                                      Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                                                                                                                             

W dniach 23 stycznia – 22 lutego 2023 roku odbyły się, w ramach operacji „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”, warsztaty edukacyjno-kulinarne pn. „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”.

Warsztaty, w których wzięło udział 130 uczestników (przedstawicieli: nauki, administracji samorządowej i rządowej, stowarzyszeń, przetwórców, kół gospodyń wiejskich), zrealizowane przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, stanowiły drugi etap operacji. Organizowane były w ośmiu województwach znajdujących się na szlaku Wisły, a na miejsce spotkań wybrano obiekty gastronomiczne, zlokalizowane na szlakach turystyczno-kulinarnych. Dodatkowo, były to regiony, w których są dostępne rodzime rasy zwierząt gospodarskich.

Warsztaty przebiegały według tego samego modelu. Zmianie uległ dobór ras dla poszczególnych lokalizacji.

 1. 23 stycznia 2023 roku – Zajazd Bartnik (Tylawa 54A, 38-450 Tylawa, woj. podkarpackie)
 2. 26 stycznia 2023 roku – Restauracja Insomnia (ul. Marii Curie Skłodowskiej 12, 20-029 Lublin, woj. lubelskie)
 3. 1 lutego 2023 roku – Życie Gruzji (ul. Kąkolowa 2, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie)
 4. 2 lutego 2023 roku – Winne Grono (ul. Mikołaja Kopernika 17a, 80-208 Gdańsk, woj. pomorskie)
 5. 7 lutego 2023 roku – Zamek Pułtusk Dom Polonii (ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie)
 6. 9 lutego 2023 roku – Hotel Basztowy (Plac Józefa Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie)
 7. 21 lutego 2023 roku – Restauracja Zamku Niepołomice (ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice, woj. małopolskie)
 8. 22 lutego 2023 roku – Dwór Bismarcka (ul. Oświęcimska 29, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie)

Eksperci w części teoretycznej omówili  zagadnienia  dotyczące:

 • ras rodzimych owiec i kóz, w tym walorów surowca od nich pochodzącego z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie – dr inż. Michał Puchała (Pułtusk, Mysłowice), dr inż. Marta Pasternak (Niepołomice), prof. dr hab. Bronisław Borys (Osielsko), dr inż. Jacek Sikora (Tylawa), dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ (Sandomierz),
 • ras rodzimych bydła, w tym walorów surowca od nich pochodzącego z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie – dr inż. Ewa Sosin (Tylawa, Lublin, Pułtusk), dr inż. Anna Majewska (Mysłowice),
 • ras rodzimych świń, w tym walorów surowca od nich pochodzącego z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie – dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza  (Lublin, Gdańsk),
 • ras rodzimych kur, gęsi i kaczek, w tym walorów surowca od nich pochodzącego, z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie – dr inż. Jolanta Calik (Niepołomice), prof. dr hab. Józefa Krawczyk (Sandomierz), dr inż. Halina Bielińska (Osielsko, Gdańsk),
 • zalet krótkiego łańcucha dostaw: hodowca-gastronom-konsument, w oparciu o lokalny potencjał surowcowy rodzimych ras – mgr Krzysztof Zieliński (Tylawa, Lublin, Gdańsk, Pułtusk, Sandomierz, Niepołomice, Mysłowice), mgr Piotr Lenart (Osielsko).

Każdemu z wystąpień towarzyszyła merytoryczna dyskusja i wymiana wzajemnych poglądów oraz doświadczeń. W części praktycznej pn. „Efektywne wykorzystanie lokalnych ras rodzimych w ofercie turystyczno-gastronomicznej regionu”, eksperci kulinarni: Andżelika Chorąży (Tylawa, Lublin, Gdańsk, ); Bartosz Grzywacz (Niepołomice, Mysłowice); Błażej Mirota (Osielsko); Jakub Rudziks (Pułtusk) oraz Mariusz Bezak (Sandomierz) zaprezentowali wykonanie potraw z rodzimej jagnięciny, wieprzowiny, gęsiny, kaczek, wołowiny. Zajęcia zostały przygotowane w sposób profesjonalny, a ich tematyka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Niejednokrotnie, uczestnicy u których widoczne było duże zaangażowanie, mogli brać czynnie udział w przygotowywaniu potraw. Przełoży się to z pewnością na rozwój regionalnej oferty turystyczno-kulinarnej, w oparciu o rodzime rasy zwierząt.

Przekazana przedstawicielom lokalnych inicjatyw i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedza i informacja w zakresie wykorzystania potencjału hodowlanego, kulinarnego i turystycznego ras rodzimych, umożliwi  promocję idei rolniczego handlu detalicznego i krótkich łańcuchów dostaw jako elementu pozwalającego rolnikom pozyskanie dodatkowego źródła dochodu i wpływającego na rozwój przedsiębiorczości na wsi.