Przejdź do treści

Międzynarodowe Polsko-Węgierskie Seminarium Naukowe, w ramach XV Szkoły Zimowej im prof. Mariana Różyckiego, „Wieprzowina najwyższej jakości – charakterystyka, identyfikacja, wiarygodność”- Ustroń, 14-17 lutego 2023 roku

W dniach 14-17 lutego 2023 roku w Ustroniu odbyło się międzynarodowe, Polsko-Węgierskie Seminarium Naukowe, w ramach XV Szkoły Zimowej im. prof. Mariana Różyckiego, pt. „Wieprzowina najwyższej jakości – charakterystyka, identyfikacja, wiarygodność”.

Seminarium otworzył Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB dr Krzysztof Duda. Gości z Węgier przedstawił Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencser, który jednocześnie wyraził uznanie i podziękowania organizatorom z Polski za zaproszenie uczestników ze swojej ojczyzny i umożliwienie im wygłoszenia referatów. Wyraził nadzieję na dalszą współpracę. Podczas spotkania wygłoszono szesnaście referatów, z czego sześć przygotowali i wygłosili goście zza granicy. Całość spotkania była tłumaczona symultanicznie. Łączna liczba uczestników wyniosła 120 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu zaproponowaną przez organizatorów tematyką.

Uczestnicy reprezentowali szerokie spektrum instytucji zajmujących się problematyką chowu i hodowli zwierząt, w szczególności świń, w tym: uczelnie wyższe, instytuty badawcze, ośrodki doradztwa rolniczego, KOWR, przemysł mięsny, przemysł paszowy, związki hodowców. Ponadto, w gronie uczestników znajdowała się liczna grupa hodowców świń. Goście z Węgier reprezentowali Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, Węgierski Uniwersytet Rolniczo-Przyrodniczy, Krajowe Stowarzyszenie Hodowców Mangalicy oraz Stowarzyszenie Węgierskich Hodowców Trzody Chlewnej.

Tematyka referatów była bardzo zróżnicowana, ale oscylowała wokół tematu przewodniego, czyli jakości mięsa. Ożywiona dyskusja po każdym z wygłoszonych referatów świadczyła o dużym zainteresowaniu uczestników, co dla organizatorów było oznaką, że zaproponowany program spotkania spełnił oczekiwania odbiorców. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość również degustować wyroby wędliniarskie wytworzone z mięsa świń ras zachowawczych – złotnickiej białej, złotnickiej pstrej i puławskiej oraz ze świń rasy mangalica, które zostały przygotowane i przekazane w ramach wsparcia organizacji seminarium naukowego.