Przejdź do treści

Seminarium dla nauczycieli weterynarii i produkcji zwierzęcej pt.: „Rozród zwierząt gospodarskich i towarzyszących” – Balice, 10 lutego 2023 roku

Instytut Zootechniki PIB wspólnie z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowali trzydniowe seminarium dla nauczycieli weterynarii i produkcji zwierzęcej pt.: „Rozród zwierząt gospodarskich i towarzyszących”, w dniach 8-10.02.2023 roku.

Seminarium zostało podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Wykłady dotyczące metod biotechnologicznych stosowanych w rozrodzie zwierząt odbyły się w dwóch pierwszych dniach szkolenia w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Krakowie.

Zajęcia praktyczne przeprowadzono w Zakładzie Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji IZ PIB w Balicach w dniu 10.02.2023 roku.