Przejdź do treści

Warsztaty z rozbioru i konfekcjonowania tuszy na rzecz gastronomii i przetwórstwa, Kołuda Wielka, 18 sierpnia 2021 r.

  • Bez kategorii

Efektywny rozbiór tuszki gęsiej, trybowanie i konfekcjonowanie na rzecz gastronomii i przetwórstwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Instytut Zootechniki PIB zorganizował na terenie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, warsztaty z rozbioru i konfekcjonowania tuszy na rzecz gastronomii i przetwórstwa pt. Efektywny rozbiór tuszki gęsiej, trybowanie i konfekcjonowanie na rzecz gastronomii i przetwórstwa.

Warsztaty miały na celu dostosowanie rozbioru i konfekcjonowania elementów tuszy rodzimej rasy gęsi białej kołudzkiej® odpowiednio do wymagań gastronomii i oczekiwań konsumenta końcowego. Ma to duże znaczenie dla powtarzalności i jakości surowca i półproduktu, zmniejszenia czasochłonności ich dalszej obróbki i zwiększenia produktywności.

W wydarzeniu udział wzięli hodowcy/dostawcy rodzimego surowca w tym pracownicy ZD Kołuda Wielka, właściciele i personel podmiotów gastronomicznych i agroturystycznych ze szlaku „Niech Cię Zakole” jak i współpracujących ze szlakiem. Łącznie w warsztatach uczestniczyły 22 osoby, pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Warsztaty podzielone były na dwa panele:

Panel teoretyczny

Dr inż. Halina Bielińska – Dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej przedstawiła prezentację:

  1. „Gęś z Kołudy bez obłudy” – ścieżka edukacyjno-kulinarna Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej – prezentacja możliwości produkcyjnych – dobrostan zwierząt, jako kluczowy warunek jakości.
  2. Gęś – charakterystyka jakościowa rasy – walory odżywcze żywności funkcjonalnej jako rzeczywisty atut marketingowy.

Panel praktyczny

Ekspert kulinarny Piotr Lenart zaprezentował uczestnikom:

  1. Efektywny rozbiór tuszki gęsiej z omówieniem,
  2. Konfekcjonowanie na rzecz handlu i gastronomii:
    • konfekcjonowanie elementów bez przypraw
    • konfekcjonowanie elementów przyprawionych
  3. Wykonanie pokazowe potraw z konfekcjonowanych elementów tuszki: smalec sadełkowy, okrasa gęsia, „kołudzkie krewetki”, gęś- burger, stek z piersi gęsiej, wątróbka, „gapiozupa z gęsich podróbek”.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy wraz z partnerami: Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną i Biurem Turystycznym COPERNICANA Anna Gajewska, pn: „Co z zagrody to na stole” na hasło „Niech Cię Zakole” – kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno – kulinarnej, współfinansowanego ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Celem projektu jest wdrażanie do lokalnej gastronomii i agroturystyki szlaku kulinarnego „Niech Cię Zakole” produktów i potraw wytwarzanych wyłącznie z rodzimych ras hodowanych lokalnie.