Przejdź do treści

Zaproszenie na konferencję poświęconą tematyce hodowli kóz ras rodzimych

  • Bez kategorii
Logotypy UE, KSOW, IZ, PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,
Zakład Hodowli Owiec i Kóz,

na podstawie umowy nr KSOW/4/2020/050 na realizację operacji pt. „Przetwórstwo surowców pochodzących od kóz, w tym ras rodzimych, w małych przetwórniach i serowarniach”
zaprasza na konferencję poświęconą tematyce hodowli kóz ras rodzimych.

W ramach dwudniowego spotkania zaplanowana jest część wykładowa oraz wyjazd studyjny do podmiotów prowadzących hodowle, przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią.

  • podsumowania warsztatów serowarskich, które odbyły się w 2020 roku,
  • dobrostanu hodowli małych przeżuwaczy,
  • ochrony bioróżnorodności małych przeżuwaczy – Program ochrony zasobów genetycznych,
  • aspektów żywienia wspomagających produkcję wysokiej jakości surowców zwierzęcych,
  • jakości surowców, mleka i mięsa , pozyskiwanych od kóz,
  • profilaktyki weterynaryjnej w chowie i hodowli kóz,
  • organizacja małej przedsiębiorczości w obrębie rolnictwa,  
  • certyfikacji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 roku we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ulicy Zwycięskiej 8, 53-033 Wrocław

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr inż. Jackiem Sikorą do dnia 03.09.2021 roku, tel. 666081349, e-mail jacek.sikora@iz.edu.pl