Przejdź do treści

Zaproszenie na międzynarodową konferencję „Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb”

  • Bez kategorii
Logotypy UE, KSOW, IZ, PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w ramach realizacji operacji Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021, na podstawie umowy nr KSOW/4/2020/059 organizuje konferencję w formie online:

„Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb”

27-28 września 2021 r.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Problematyka konferencji

Przedmiotem międzynarodowej, dwudniowej konferencji organizowanej przez Instytut Zootechniki PIB z partnerskim udziałem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Stowarzyszenia – Towarzystwo Produktu Górskiego i Krajowej Rady Izb Rolniczych będzie prezentacja i wymiana wiedzy (wykłady, sesja panelowa) na temat rozwiązań stosowanych w wybranych państwach członkowskich UE dotyczących struktur i funkcjonowania programów górskich oraz innych działań związanych z rolnictwem na terenach górskich. Pozwoli to na ukierunkowanie dyskusji i prac w tym zakresie w Polsce z pominięciem popełnionych przez inne kraje błędów i wykorzystaniem ich wieloletniego doświadczenia. Obecność wśród prelegentów: naukowców, ekspertów i hodowców m.in. z Włoch, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Słowenii i Chorwacji, tj. krajów, w których zagadnienia dotyczące terenów górskich objęte są odpowiednimi programami lub dedykowanymi w tym zakresie działaniami, pozwoli na wysoko efektywną wymianę doświadczeń oraz ich rozpowszechnianie na rzecz rozwoju terenów górskich w Polsce.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji w poniższym linku: https://izoo2021.syskonf.pl/