Przejdź do treści

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego – Balice, 18 czerwca 2024 roku

W dniu 18 czerwca 2024 roku, w Instytucie Zootechniki PIB (IZ PIB), gościł Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Czesław Siekierski. Prowadzone podczas wizyty Ministra rozmowy z Dyrekcją IZ PIB, stanowiły kontynuację zagadnień poruszanych w trakcie spotkania kierownictwa MRiRW z dyrekcjami podległych instytutów badawczych: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/badania-naukowe-w-sektorze-rolno-zywnosciowym–wyzwania-i-perspektywy-rozwoju.

Niniejsze spotkanie odbyło się dnia 17 czerwca br. w siedzibie resortu  i dotyczyło wyzwań oraz możliwości współpracy instytutów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w sektorze rolno-żywnościowym, problematyki finansowania i organizacji działalności instytutów, stanu i dorobku instytutów w odniesieniu do zasad aktualnej ewaluacji jednostek naukowych, stanu realizacji inwestycji w ramach KPO, jak również innych aktualnych problemów funkcjonowania instytutów.