Przejdź do treści

Dr hab. Katarzyna Ropka-Molik, prof. IZ PIB ponownie członkiem Komisji Ewaluacji Nauki

Tagi:

Z satysfakcją informujemy, że Pani dr hab. Katarzyna Ropka-Molik, prof. IZ PIB, została ponownie powołana na członka Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) w kadencji 2023-2027. Wręczenie powołań odbyło się w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowi-czlonkowie-komisji-ewaluacji-nauki-odebrali-powolania).

Do najważniejszych zadań KEN należy przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności jednostek naukowych oraz przedstawianie propozycji ich kategoryzacji, jak również przygotowanie wykazu punktowanych czasopism naukowych.