Przejdź do treści

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy laureatem tegorocznej nagrody specjalnej Śląskie Orły Wprost 2023

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy został laureatem tegorocznej nagrody specjalnej Orły Wprost 2023 woj. śląskiego, w kategorii Innowacyjni w Regionie.

Gala odbyła się 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 18.00 w bielskiej Cavatina Hall. Nagrodę odebrał Jakub Howaniec, Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury.

Instytut otrzymał nagrodę za całokształt działalności, a w szczególności za projekt, w którym IZ PIB jest partnerem: „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce”. Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie odporności wybranych ekosystemów, przede wszystkim nadrzecznych i lądowych na negatywne skutki zmian klimatu, poprzez ich kompleksową ochronę przed inwazyjnymi roślinami obcego pochodzenia, w szczególności gatunkami z rodzaju barszcz (Heracleum spp.), nawłoć (Solidago spp.), rdestowiec (Reynoutria spp.) oraz niecierpek (n. gruczołowaty Impatiens glandulifera).

Projekt realizowany jest w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz IZ PIB. Działania obejmują prowadzenie wypasu owiec w dwóch lokalizacjach: Ojcowski Park Narodowy, Obręb Prądnik Korzkiewski (obszar Natura 2000) – stado owiec rasy olkuskiej oraz Cieszyńskie Źródła Tufowe enklawa Morzyk (obszar Natura 2000) – stado owiec rasy polska owca pogórza.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Grzegorz Puda – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.