Przejdź do treści

Wzrost wartości współczynnika „Cite Score” czasopisma Annals of Animal Science

W ostatnim czasie opublikowany został nowy raport bazy SCOPUS, w którym przedstawiono wartości współczynników cytowań indeksowanych czasopism naukowych: https://www.scopus.com/sourceid/12700154705.

Z satysfakcją informujemy, że zgodnie z powyższym zestawieniem, wartość wskaźnika CITE SCORE (CS 2023) czasopisma „Annals of Animal Science”, wydawanego przez Instytut Zootechniki PIB, wzrosła do 4,0. W związku z powyższym, w rankingu bazy SCOPUS, opracowanym w oparciu o wskaźnik CS, kwartalnik „Annals of Animal Science” plasuje się wśród 25 procent (kwartyl Q1) najlepiej cytowanych na świecie czasopism w ramach dwóch kategorii tematycznych:

  1. AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL SCIENCE – ANIMAL SCIENCE AND ZOOLOGY (94. miejsce na 490 klasyfikowanych czasopism),
  2. VETERINARY – SMALL ANIMALS (2. miejsce na 20 klasyfikowanych czasopism).