Przejdź do treści

XXI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej pod nazwą „Szlakiem Konia Huculskiego” – Tarnów, 4 czerwca 2022 roku

W dniu 4 czerwca 2022 r. w Tarnowie, na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni,  odbył się XXI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej pod nazwą „Szlakiem Konia Huculskiego”.

W imprezie uczestniczyło 58 koni: 19 ogierów i 39 klaczy.  Pięcioosobowa komisja dokonała wyboru czempionów i wiceczempionów w sześciu kategoriach: ogierki roczne, dwuletnie i trzyletnie oraz klacze roczne, dwuletnie i trzyletnie. Dokonano również wyboru najlepszego konia pokazu, którym została roczna klaczka OFICERKA-GÓR (Grot-Oregona) hodowli i własności Stanisława Górskiego z Podkarpacia.

Tradycyjnie już zostały przyznane Nagrody Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB krajowego koordynatora ochrony zasobów genetycznych dla najlepszych koni w typie huculskim.

Najlepszym ogierem, uhonorowanym za typ rasowy został dwuletni ogier PEPE-O (Ważniak-Pipi) hodowli i własności ZD IZ PIB Odrzechowa Sp z o.o. Za najlepszą w typie huculskim klaczą starszą uznano trzyletnią klacz STECZKA (Powiew-Scylla), hodowli i własności SKH „Gładyszów” Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., a w klaczach młodszych za najlepszy typ rasowy nagrodzono klaczkę roczną OFICERKĘ-GÓR.