Przejdź do treści

Instytut Zootechniki PIB – Krajowe Dni Pola, Płońsk, 1-13 czerwca 2022 roku

W dniach 11-13 czerwca 2022 roku w Płońsku odbyły się III Krajowe Dni Pola 2022, zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było #rolnictwoprzyszłości.

Przedsięwzięcie miało służyć podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć polskiego rolnictwa, a także spopularyzowaniu rozwiązań wpisujących się w cele Europejskiego Zielonego Ładu. Na terenie Oddziału MODR zaprezentowano nowe technologie uprawy roślin oraz wyniki doświadczeń polowych. Wśród wystawców pojawiły się Instytuty Naukowo-Badawcze i Uczelnie Wyższe, a także Koła Gospodyń Wiejskich.

Dni targowe poprzedzono cyklem trzech konferencji tematycznych. Pierwszy panel, przy udziale Grup Operacyjnych (EPI-AGRI), dotyczył wsparcia rozwoju rolnictwa. W drugim panelu wystąpili przedstawiciele Instytutów Badawczych na rzecz Zielonego Ładu w Polsce. Natomiast trzeci dzień konferencji został poświęcony Planowi Strategicznemu Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Na stoisku Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego prezentowano materiały związane z rodzimymi rasami zwierząt gospodarskich. Ponadto, prowadzono pokazy kulinarne i zachęcano do degustacji produktów z Ras Rodzimych. W części merytorycznej wzięli udział pracownicy IZ PIB, dr inż. Grażyna Polak oraz dr inż. Ewa Sosin. Dyskusje panelowe transmitowano na kanale YouTube i portalu FB. MODR