Przejdź do treści

„XXI Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”, 26-28 sierpnia 2022 roku

W dniach 26–28 sierpnia 2022 roku odbyło się „XXI Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”, w ramach którego zorganizowano Krajową Wystawę Ras Rodzimych.

W tegorocznej Wystawie uczestniczyło dwudziestu sześciu wystawców, prezentujących następujące rasy, odmiany i rody zwierząt gospodarskich (łącznie 57 sztuk zwierząt i 14 stadek drobiu oraz pokazowe ule z pszczołami kraińskimi):

 • bydło (4 hodowców zaprezentowało 7 sztuk): polskie czerwone, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe i białogrzbiete;
 • klacze (8 hodowców zaprezentowało 9 sztuk): huculskie, małopolskie, śląskie zimnokrwiste w typie sokólskim i konika polskiego;
 • owce (6 hodowców zaprezentowało 18 sztuk): wrzosówka, świniarka, cakiel podhalański, polska owca pogórza, czarnogłówka i olkuska;
 • kozy karpackie (4 hodowców zaprezentowało 12 sztuk) i kozy sandomierskie (2 hodowców zaprezentowało 6 sztuk), dodatkowo zaprezentowano kozy w typie kazimierzowskim (2 sztuki);
 • kury (1 hodowca zaprezentował 6 stadek): zielononóżki kuropatwiane (Z-11), żółtonóżki kuropatwiane (Ż-33), leghorn (G-99), sussex (S-66), rhode island red (R-11), rhode island white (A-33);
 • gęsi (3 hodowców zaprezentowało 6 stadek): biłgorajskie (Bi), gęsi zatorskie (Zd-1), podkarpackie (Pd), garbonose (Ga), landes  (LsD-01), pomorska (Po) oraz dodatkowo białe kołudzkie®;
 • kaczki (1 hodowca zaprezentował 2 stadka):  pekin krajowy P-33 i KhO-1
 • króliki popielniańskie białe (1 hodowca zaprezentował 2 sztuki);
 • pszczoły kraińskie linii Dobra (1 hodowca zaprezentował 1 ekspozycję).

Pierwszego dnia miała miejsce ocena kóz, dwóch ras – karpackiej i sandomierskiej, której dokonali sędziowie: prof. dr hab. Tomasz Gruszecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mgr inż. Jakub Ścisłowicz z Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu oraz dr inż. Jacek Sikora z Instytutu Zootechniki PIB. Odbyła się również ocena sześciu prezentowanych ras owiec. W tym przypadku sędziami byli: dr hab. Aldona Kawęcka (prof. IZ PIB) z Instytutu Zootechniki PIB oraz Jan Janczy – Dyrektor Regionalnego Związku Owiec i Kóz w Nowym Targu.

W wyniku oceny sędziowie wybrali:

 • 3 superczempiony: koza karpacka PL200001922633 nr kat. 60, maciorka rasy czarnogłówka PL100019585663 nr kat. 41, tryk rasy olkuskiej PL100026857708 nr kat. 28;
 • 6 czempionów: maciorka rasy wrzosówka nr PL100019679263, nr kat. 22, tryk owcy olkuskiej nr PL100026857708, nr kat. 28, maciorka rasy czarnogłówka nr PL100019585663, nr kat.: 41, tryk owcy rasy cakiel podhalański nr PL100023934198, nr kat. 40, koza karpacka nr PL200001834011, nr kat.: 53, koza sandomierska nr PL200000641641, nr kat.: 64;
 • 6 wiceczempionów: maciorka owcy olkuskiej nr PL100025500216, nr kat.: 26, maciorka owcy rasy cakiel podhalański nr PL100015622737, nr kat.: 36, tryk polskiej owcy pogórza nr PL100023722429, nr kat.: 49, tryk owcy rasy świniarka nr PL100024486528, nr kat.: 34, koza karpacka nr PL200002503626, nr kat.: 56, koza sandomierska nr PL200001449734, nr kat.: 68.

W godzinach południowych odbył się na ringu pokaz zwierząt ras rodzimych, który poprowadziła prof. dr hab. Józefa Krawczyk. Przybliżyła widzom rolę i znaczenie zwierząt ras rodzimych. Hodowcy prezentowali – bydło, konie, owce i kozy na ringu, a pozostałe gatunki, tj. drób, zwierzęta futerkowe oraz pszczoły – przy stanowiskach. Eksperci pełniący dyżury (koordynatorzy z Instytutu Zootechniki PIB) omawiali historię oraz charakterystykę poszczególnych ras, prezentowali hodowców, jak również udzielali informacji na temat wsparcia finansowego dla rodzimych ras zwierząt. Pokaz zgromadził liczną publiczność.

Statuetki dla nagrodzonych oraz dyplomy uczestnictwa w Wystawie zostały wręczone w niedzielę przez Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB dr. Krzysztofa Dudę. Ponadto, przydzielono trzy nagrody specjalne Dyrektora Instytutu za wkład w ochronę rodzimych ras zwierząt gospodarskich. Zwycięzcami zostali: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Urszula i Bogusław Dworakowie oraz Grzegorz Sowa – hodowcy ras rodzimych.

Na stoisku IZ PIB rozpowszechniano materiały informacyjno-promocyjne, przygotowane przez pracowników Instytutu. Hodowcy oraz zwiedzający otrzymali Katalog Ras Rodzimych, a także ulotki i broszury dotyczące zwierząt ras rodzimych. Prof. dr hab. Józefa Krawczyk udzieliła wywiadu na temat znaczenia rodzimych zwierząt gospodarskich dla telewizji regionalnej Rzeszów.

Przeprowadzono, już tradycyjnie, „Konkurs plastyczny dla dzieci”, który polegał na rysowaniu zwierząt gospodarskich ras rodzimych. W konkursie udział wzięło czterdzieści troje dzieci w wieku do 12 lat. Przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych: 3-6 lat, 7-9 lat oraz 10-12 lat. W każdej z grup nagrodzono trzy wyróżniające się prace. Pozostałe dzieci otrzymały nagrody pocieszenia. Konkurs był prowadzony i oceniany przez: prof. dr hab. Dorotę Kowalską, prof. dr hab. Józefę Krawczyk, dr hab. Aldonę Kawęcką, prof. IZ PIB oraz prof. dr hab. Sylwestra Świątkiewicza. Nagrody wręczał Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB dr Krzysztof Duda.

Wszystkim zwiedzającym czas umilały występy zespołów muzycznych, liczne degustacje oraz tzw. „Ścieżka Huculska”. Swoją bogatą ofertę handlową prezentowały firmy działające w sektorze rolno-spożywczym. Wieczorem odbył się „Wieczór hodowcy” oraz pokaz sztucznych ogni.