Przejdź do treści

Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej w 2024 roku

  1. Wykonanie zadań ustawowych określonych w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach rozporządzenia PE i Rady 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.
  2. Monitorowanie efektywności metod żywienia wspierających produkcję zwierzęcą wolną od środków przeciw drobnoustrojowych.
  3. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiany wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS.
  4. Wsparcie działań w obszarze badań i innowacji w rolnictwie na forum międzynarodowym.
  5. Wsparcie analityczne z zakresu instrumentów polityki klimatycznej, mających znaczenie dla sektora rolnego, w tym wsparcie prac nad wdrożeniem dyrektywy IED.
  6. Ewaluacja i wsparcie analityczne z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej.

Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa