Przejdź do treści

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w 2022 roku

Planowanie upraw ziół o działaniu przeciwpasożytniczym i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz zapobiegających inwazjom pasożytniczym u ekologicznych krów mlecznych, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk.

Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa
  1. Wykonanie zadań ustawowych określonych w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach rozporządzenia PE i Rady 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.
  2. Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich.
  3. Racjonalne nawożenie.
  4. Identyfikacja i monitoring współczynników emisji, mitygacji oraz sekwestracji gazów dla działań zawartych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, a także innych źródeł emisji rolniczych.
  5. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa