Przejdź do treści

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w 2023 roku

  1. Wykonanie zadań ustawowych określonych w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach rozporządzenia PE i Rady 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.
  2. Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich.
  3. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiany wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS.
  4. Wsparcie działań w obszarze badań i innowacji w rolnictwie na forum międzynarodowym.
  5. Analiza wybranych parametrów chowu i hodowli oraz systemów utrzymania pod kątem potencjału emisji.
  6. Ewaluacja i wsparcie analityczne z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej.

Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa

  1. Wykonanie zadań ustawowych określonych w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach rozporządzenia PE i Rady 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.

Opis:
Zakup urządzeń niezbędnych do realizacji zadania pn. Genotypowanie bydła (jałówek/krów) rasy holsztyńsko-fryzyjskiej jako narzędzia efektywnej selekcji.

Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa