Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Opracowanie innowacyjnej metody produkcji i oceny nasienia buhaja pod kątem użycia go do pozyskania zarodków o określonej płci metodą hodowli zarodków in vitro w reprezentatywnych dwóch rasach krów mlecznych i mięsnych najczęściej hodowanych w Polsce (HF, limusine)

Logo UE_PROW 2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00075.DDD.6509.00199.2022.05

Czas trwania: 2023.05.05 – 2024.12.31

Podmiot realizujący: EIG FINANCE Sp. z o.o. 

Beneficjenci (konsorcjum):
INVIVET Sp. z o.o. 
Gospodarstwo Rolne Igor Płoski
Instytut Zootechniki PIB                                          

Cel projektu:

Celem operacji jest opracowanie innowacyjnej metody produkcji i oceny nasienia buhaja pod kątem użycia go do pozyskania zarodków o określonej płci metodą hodowli zarodków in vitro w reprezentatywnych dwóch rasach krów mlecznych i mięsnych najczęściej hodowanych w Polsce.

Wyniki

W ramach realizacji projektu prowadzone są badania nad:

  1. rozdziałem względem płci świeżo pobranego jak również rozmrożonego nasienia byków rasy Hf oraz limusine;
  2. oceną jakości i parametrów ruchu świeżo pobranego jak również  rozmrożonego nasienia byków rasy Hf oraz limusine;
  3. oceną zdolności do zapłodnienia in vitro świeżo pobranego jak również  rozmrożonego seksowanego nasienia byków rasy Hf oraz limusine;

Regularnie pobierane i kriokonserwowane jest nasienie od byków. Rozpoczęto również pobieranie komórek jajowych od dawczyń komórek jajowych w celu przeprowadzenia zapłodnienia in vitro przy użyciu nasienia seksowanego byków rasy Hf oraz limusine.