Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni

Prosiaczek i ekologiczne symbole

Instytut Zootechniki PIB jest liderem operacji pod nazwą Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni.
Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00029.DDD.6509.00093.2022.06
Czas trwania: 28.03.2023 – 31.12.2024
Wartość pomocy: 1 717 068,00 zł
Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Niskie Emisje
Beneficjenci (konsorcjum): Instytut Zootechniki PIB (lider), Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o., TechnoSfera Iman de Zwarte, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Cel projektu

Celem głównym operacji jest opracowanie innowacyjnej metody współdziałania technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza z chlewni.

  • cel szczegółowy 1: poprawa poziomu dobrostanu loch prośnych poprzez poprawę warunków mikroklimatycznych z zastosowaniem technologii chłodzenia powietrza.
  • cel szczegółowy 2: ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłów i drobnoustrojów z chlewni do środowiska zewnętrznego, poprzez zastosowanie technologii oczyszczania powietrza.

Istotnym zadaniem operacji będzie także ocena efektywności ekonomicznej zastosowanych rozwiązań. Cel główny oraz bezpośrednie cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Badania pozwolą na opracowanie i implementację rozwiązań technologicznych lepszych niż dotychczas stosowane.
Badania zostaną przeprowadzone w Ośrodku Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku. Osiągnięcie celów operacji pozwoli na opracowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które będą wdrożone na terenie gospodarstwa należącego do partnera projektu, ale także będą służyć jako wzór nowoczesnego i skutecznego rozwiązania wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom hodowców i producentów, którzy muszą mierzyć się z różnymi wyzwaniami, w tym związanymi ze zmianami klimatycznymi. Rozwiązania opracowane podczas realizacji operacji będą dostępne na stronie internetowej a także w postaci instrukcji wdrożeniowej, co da możliwość praktycznego wykorzystania opracowanych w projekcie rezultatów przez innych przedsiębiorców i specjalistów z sektora rolniczego.

Strona internetowa: niskie-emisje.pl

fot. Pixabay/arch. IZ PIB