Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni

Prosiaczek i ekologiczne symbole
Logo UE_PROW 2014-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą
„Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni”,
mająca na celu opracowanie innowacyjnej metody współdziałania technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni z uwzględnieniem parametrów mikroklimatycznych oraz dobrostanu loch prośnych,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytut Zootechniki PIB jest liderem operacji pod nazwą Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00029.DDD.6509.00093.2022.06

Czas trwania: 2023.03.28 – 2024.12.31

Wartość pomocy: 1 717 068,00 PLN

Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Niskie Emisje.

Beneficjenci (konsorcjum):
Instytut Zootechniki PIB (lider)
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o.
TechnoSfera Iman de Zwarte
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Cel projektu:

Celem głównym operacji jest opracowanie innowacyjnej metody współdziałania technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza z chlewni.
Cel szczegółowy 1: poprawa poziomu dobrostanu loch prośnych poprzez poprawę warunków mikroklimatycznych z zastosowaniem technologii chłodzenia powietrza.
Cel szczegółowy 2: ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłów i drobnoustrojów z chlewni do środowiska zewnętrznego, poprzez zastosowanie technologii oczyszczania powietrza.
Istotnym zadaniem operacji będzie także ocena efektywności ekonomicznej zastosowanych rozwiązań.

Cel główny oraz bezpośrednie cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Badania pozwolą na opracowanie i implementację rozwiązań technologicznych lepszych niż dotychczas stosowane.
Badania zostaną przeprowadzone w Ośrodku Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku.

Osiągnięcie celów operacji pozwoli na opracowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które będą wdrożone na terenie gospodarstwa należącego do partnera projektu, ale także będą służyć jako wzór nowoczesnego i skutecznego rozwiązania wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom hodowców i producentów, którzy muszą mierzyć się z różnymi wyzwaniami, w tym związanymi ze zmianami klimatycznymi.
Rozwiązania opracowane podczas realizacji operacji będą dostępne na stronie internetowej a także w postaci instrukcji wdrożeniowej, co da możliwość praktycznego wykorzystania opracowanych w projekcie rezultatów przez innych przedsiębiorców i specjalistów z sektora rolniczego.

Strona internetowa: niskie-emisje.pl

fot. Pixabay/arch. IZ PIB