Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Nowatorska technologia żywienia świń puławskich, jako element implementacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarstwie hodowlanym

Świnia i symbol obiegu zamkniętego
Logo UE_PROW 2014-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą
„Nowatorska technologia żywienia świń puławskich, jako element implementacji założeń
gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarstwie hodowlanym”,
mająca na celu opracowanie innowacyjnej technologii żywienia loch rasy puławskiej, będącej połączeniem systemu żywienia na mokro
z wykorzystaniem fermentowanych pasz włóknistych z traw oraz nasion roślin białkowych,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytut Zootechniki PIB jest liderem operacji pod nazwą Nowatorska technologia żywienia świń puławskich, jako element implementacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarstwie hodowlanym.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00043.DDD.6509.00073.2022.06

Czas trwania: 2023.03.28 – 2024.12.31

Wartość pomocy: 1 759 154,00 PLN

Podmiot realizujący: Grupa operacyjna POP – Płynnie Odżywiona Puławska.

Beneficjenci (konsorcjum):
Instytut Zootechniki PIB (lider)
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o.
TechnoSfera Iman de Zwarte
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Cel projektu:

Celem głównym jest opracowanie nowatorskiego sposobu żywienia loch puławskich, łączącego nowoczesny system żywienia na mokro z kiszonkami z traw oraz lokalnymi roślinami białkowymi. Operacja będzie krokiem zmieniającym funkcjonowanie fermy na obieg zamknięty, racjonalizującym wykorzystanie lokalnej bazy paszowej, ograniczenia kosztów produkcji świń. Dzięki nowej strukturze kosztów i produkcji niszowych świń ras zachowawczych, korzystnej zmianie ulegnie rynkowa konkurencyjność gospodarstwa. Wprowadzenie urozmaiconego żywienia da poczucie sytości, poprawi dobrostan i zdrowie loch, co przedłuży okres ich użytkowania.

Cele szczegółowe:

  1. Montaż instalacji i stacji paszowych do żywienia na mokro nowatorską paszą z wykorzystaniem kiszonek z traw, opracowanie sterowania zadawaniem paszy.
  2. Badanie jakości bazy paszowej na podstawie analiz chemicznych.
  3. Opracowanie innowacyjnego sposobu żywienia loch puławskich – opracowanie receptur nowatorskiej paszy, ustalenie schematu żywienia.
  4. Badanie efektów operacji – zbieranie i analiza danych (wskaźniki produkcyjne loch i prosiąt, wykorzystanie paszy, jakość odchodów, zużycie leków, itp).
  5. Ocena efektywności zmian ekonomicznych w gospodarstwie funkcjonującym według nowego modelu organizacji produkcji.

Strona internetowa: pulawska-epi.pl

fot. Pixabay/arch. IZ PIB