Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Przyjazna dla klimatu technologia produkcji wysokiej jakości jaj i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska

Kura jedząca ziarno
Logo UE_PROW 2014-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą
„Przyjazna dla klimatu technologia produkcji wysokiej jakości jaj i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska”,
mająca na celu redukcję gazów cieplarnianych w produkcji drobiarskiej,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytut Zootechniki PIB jest partnerem operacji pod nazwą Przyjazna dla klimatu technologia produkcji wysokiej jakości jaj i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00050.DDD.6509.00107.2022.07

Czas trwania: 2023.03.23 – 2024.12.31

Wartość pomocy: 3 549 375,00 PLN

Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Redukcja GHG w chowie drobiu i produkcji jaj.

Beneficjenci (konsorcjum):
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (lider)
Instytut Zootechniki PIB
Gospodarstwo Rolne Zielona Puszcza Radosław Wiśniewski
Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Robert Wiśniewski

Cel projektu:

Celem operacji jest opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczna weryfikacja przyjaznej dla klimatu technologii produkcji wysokiej jakości jaj spożywczych i mięsa drobiowego w oparciu o zastosowanie innowacyjnej metody redukującej emisję szkodliwych gazów z fermy do środowiska w czasie procesu produkcyjnego.

W wyniku realizacji operacji opracowany zostanie powszechnie dostępny katalog metod redukcji GHG w produkcji mięsa drobiowego (kurczęta brojlery) oraz produkcji jaj spożywczych. Nastąpi opracowanie i wdrożenie przyjaznej dla klimatu nowej technologii produkcji wysokiej jakości jaj spożywczych i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska.
Wyniki prac zostaną udostępnione w formie publikacja monografii naukowej.
Długoterminowym rezultatem operacji będzie wytworzenie nowego standardu jakości i biobezpieczeństwa produktu spożywczego oraz opracowanie i wdrożenie elementu graficznego „logo” dla produktów.

Strona internetowa: kalkulatorco2drob.pl

fot. Pixabay/arch. IZ PIB