Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Przyjazna dla klimatu technologia produkcji wysokiej jakości jaj i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska

Kura jedząca ziarno

Instytut Zootechniki PIB jest partnerem operacji pod nazwą Przyjazna dla klimatu technologia produkcji wysokiej jakości jaj i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska.
Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00050.DDD.6509.00107.2022.07
Czas trwania: 23.03.2023 – 31.12.2024
Wartość pomocy: 3 549 375,00 zł
Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Redukcja GHG w chowie drobiu i produkcji jaj
Beneficjenci (konsorcjum): Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (lider), Instytut Zootechniki PIB, Gospodarstwo Rolne Zielona Puszcza Radosław Wiśniewski, Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Robert Wiśniewski

Cel projektu

Celem operacji jest opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczna weryfikacja przyjaznej dla klimatu technologii produkcji wysokiej jakości jaj spożywczych i mięsa drobiowego w oparciu o zastosowanie innowacyjnej metody redukującej emisję szkodliwych gazów z fermy do środowiska w czasie procesu produkcyjnego. W wyniku realizacji niniejszej operacji opracowany zostanie powszechnie dostępny katalog metod redukcji GHG w produkcji mięsa drobiowego (kurczęta brojlery) oraz produkcji jaj spożywczych. Nastąpi opracowanie i wdrożenie przyjaznej dla klimatu nowej technologii produkcji wysokiej jakości jaj spożywczych i mięsa drobiowego w oparciu o innowacyjne metody redukcji emisji szkodliwych gazów z fermy do środowiska. Wyniki prac zostaną udostępnione w formie publikacja monografii naukowej.
Długoterminowym rezultatem operacji będzie wytworzenie nowego standardu jakości i biobezpieczeństwa produktu spożywczego oraz opracowanie i wdrożenie elementu graficznego „logo” dla produktów.

Strona internetowa: kalkulatorco2drob.pl

fot. Pixabay/arch. IZ PIB