Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Zarządzanie jakością paszy w hodowli bydła w oparciu o innowacyjny system optymalizacji paszy „Feed – 360”

Ilustracja przedstawiająca oborę, ramię robota i symboliczny znak dłoni i liści

Instytut Zootechniki PIB jest partnerem operacji pod nazwą
Zarządzanie jakością paszy w hodowli bydła w oparciu o innowacyjny system optymalizacji paszy „Feed – 360”.
Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16)

Numer umowy: 00028.DDD.6509.00172.2022.01
Czas trwania: 04.06.2023 – 31.12.2024
Wartość pomocy: 1 361 933,00 zł
Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Feed 360
Beneficjenci (konsorcjum): Melkens Sp. z o.o. (lider), Instytut Zootechniki PIB, Coberg Sp. z o.o., indywidualne gospodarstwa rolne

Cel projektu

Głównym założeniem operacji jest wypracowanie oraz wdrożenie kompleksowych i innowacyjnych metod żywienia i hodowli bydła, opartych na zaawansowanej technologii optymalizacji paszy „Feed 360”. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, które zostaną opracowane w trakcie prac naszej grupy, uzyskamy możliwość automatycznego odświeżania oraz utrzymania optymalnej temperatury paszy. Kombinacja tych działań będzie wspierana przez precyzyjny proces ważenia i dokładne podgarnianie paszy na stole paszowym. Co więcej, nowa technologia umożliwi jednoczesne wprowadzanie dodatkowych komponentów paszowych, co połączone z aktywnym zapobieganiem rozwojowi patogenów oraz wtórnej fermentacji w paszy, przyczyni się do znaczącego wzrostu zarówno produkcyjności, jak i zdrowotności krów.

Strona internetowa: melkens.com/Feed360