Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Zarządzanie jakością paszy w hodowli bydła w oparciu o innowacyjny system optymalizacji paszy „Feed – 360”

Krowy w oborze i logo zrównoważonego rozwoju
Logo UE_PROW 2014-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą
„Zarządzanie jakością paszy w hodowli bydła w oparciu o innowacyjny system optymalizacji paszy „Feed – 360″”,
mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w technologii żywienia i hodowli bydła poprzez automatyzację procesów
w celu zwiększenia produkcyjności i zdrowotności krów,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytut Zootechniki PIB jest partnerem operacji pod nazwą Zarządzanie jakością paszy w hodowli bydła w oparciu o innowacyjny system optymalizacji paszy „Feed – 360”.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00028.DDD.6509.00172.2022.01

Czas trwania: 2023.04.06 – 2024.12.31

Wartość pomocy: 1 361 933,00 PLN

Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Feed 360.

Beneficjenci (konsorcjum):
Melkens Sp. z o.o. (lider)
Instytut Zootechniki PIB
Coberg Sp. z o.o.
Indywidualne gospodarstwa rolne

Cel projektu:

Głównym założeniem operacji jest wypracowanie oraz wdrożenie kompleksowych i innowacyjnych metod żywienia i hodowli bydła, opartych na zaawansowanej technologii optymalizacji paszy „Feed 360”. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, które zostaną opracowane w trakcie prac naszej grupy, uzyskamy możliwość automatycznego odświeżania oraz utrzymania optymalnej temperatury paszy. Kombinacja tych działań będzie wspierana przez precyzyjny proces ważenia i dokładne podgarnianie paszy na stole paszowym. Co więcej, nowa technologia umożliwi jednoczesne wprowadzanie dodatkowych komponentów paszowych, co połączone z aktywnym zapobieganiem rozwojowi patogenów oraz wtórnej fermentacji w paszy, przyczyni się do znaczącego wzrostu zarówno produkcyjności, jak i zdrowotności krów.

Strona internetowa:

fot. Pixabay/arch. IZ PIB