Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Stworzenie pierwszego w Polsce, innowacyjnego centrum produkcji genotypowanych zarodków – Embryogen (Gr. Op. Embryogen)

Numer umowy: 00088.DDD.6509.00025.2022.14
Czas trwania: 30.10.2023 – 31.12.2024
Wartość pomocy: 5 068 644 zł
Podmiot realizujący: INVIVET Sp. z o.o.
Beneficjenci (konsorcjum): Gabinet weterynaryjny ESKULAP, FORTUNE Sp. z o.o. , Instytut Zootechniki PIB, rolnicy indywidualni

Cel projektu

Operacja ma na celu stworzenie pierwszego w Polsce, innowacyjnego centrum produkcji genotypowanych zarodków – Embryogen, oraz porównanie wyceny urodzonego potomstwa, na bazie rodzimej genetyki obecnej w polskich gospodarstwach z wyceną potomstwa urodzonego po transferze komercyjnie dostępnych na rynku dla polskiego hodowcy bydła, zarodków o znanej wycenie genomicznej.

Etap 1. Zakup komercyjnie dostępnych dla hodowcy zarodków o znanej wycenie genomicznej.
Etap 2. Wybór najlepszej i najkorzystniejszej dla hodowcy metody produkcji zarodków – metody produkcji in vivo – płukania lub produkcji in vitro.
Etap 3. Wypłukiwanie zarodków.
Etap 4. Pobieranie komórek jajowych.
Etap 5. Produkcja zarodków in vitro.
Etap 6. Stworzenie laboratoryjnego stanowiska roboczego do prowadzenia technologii rozrodu in vitro.

Wyniki

Urodzonych ponad 50 cieląt, ponad 100 cielnych jałówek (skuteczność implantacji 43%). Pobranych ponad 20 biopsji do wyceny genomicznej. Wycena genomiczna w trakcie.