Przejdź do treści

Operacja pt. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”

Instytut Zootechniki PIB jest partnerem operacji pt. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”, realizowanego  w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin realizacji:
02.01.2024 r. – 31.08.2025 r.

Cel operacji:
Celem  operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

Operacja realizowana będzie przez Konsorcjum w składzie:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu – Lider

Partnerzy:

 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 2. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,
 3. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu,
 4. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie,
 5. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli,
 6. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku,
 7. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,
 8. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach,
 9. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie,
 10. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie,
 11. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale,
 12. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie,
 13. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu,
 14. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie,
 15. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach,
 16. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,
 17. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu,
 18. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach.

Operacja będzie polegała na założeniu i utrzymaniu w okresie jej realizacji obiektów demonstracyjnych zgodnie z instrukcją opracowaną przez opiekuna naukowego.


Na obszarze kraju będzie założonych i prowadzonych łącznie 91 obiektów demonstracyjnych, w tym:

 • 41 typu A, prowadzących produkcję roślin białkowych w ramach PDO w szczególności w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian,
 • 40 typu B, w gospodarstwach uprawiających rośliny białkowe na nasiona z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt gospodarskich i utrzymujące świnie lub drób,
 • 10 typu C ( w 10 województwach) w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju.

Podczas wizyt w obiektach demonstracyjnych w zależności od rodzaju obiektu realizowany będzie program uwzględniający zagadnienia innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk w uprawach. Odbędzie się również prezentacja przygotowania pasz i żywienia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk. Zostaną omówione problemy, rodzaje ryzyka i sposoby ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt.

Wizyta w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju pozwoli na zapoznanie uczestników z procesem przyjęcia surowca (laboratorium, ocena, analizy), procesem magazynowania, dozowania, mielenia, mieszania, natłuszczania, granulacji, ocena wyrobu gotowego.

Demonstracje zostaną zrealizowane nieodpłatnie dla 3302 ostatecznych odbiorców, przy czym każdy ostateczny odbiorca będzie uczestniczył w wizycie w obiekcie A, B i C.

Uczestnikami demonstracji (ostateczny odbiorca) mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawca operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uczestnicy demonstracji otrzymają materiały informacyjne w postaci opisów obiektów demonstracyjnych typu A, B i C oraz broszurę o tematyce m.in. technologii uprawy poszczególnych roślin białkowych, wartości pokarmowej nasion roślin białkowych i ich stosowania w żywieniu zwierząt monogastrycznych oraz rolnictwa precyzyjnego, zrównoważonego i ekologicznego w zakresie uprawy roślin białkowych.

Podsumowanie realizacji operacji odbędzie się podczas 2-dniowej konferencji krajowej zorganizowanej dla 150 osób, której uczestnikami będą ostateczni odbiorcy demonstracji, posiadacze gospodarstw, podmioty wytwarzające paszę dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w krajach, w których założone były obiekty demonstracyjne, przedstawiciele związani z rolnictwem, nauką, doradztwem, przemysłem paszowym.