Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii fermowego chowu indyków rzeźnych, bez antybiotyków i z podwyższonym dobrostanem

Indyk z natury

Instytut Zootechniki PIB jest partnerem operacji pod nazwą Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii fermowego chowu indyków rzeźnych, bez antybiotyków i z podwyższonym dobrostanem.
Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00138.DDD.6509.00095.2022.07
Czas trwania: 19.01.2024 – 31.12.2024
Wartość pomocy: 4 011 923,00 zł
Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Indyk z natury.
Beneficjenci (konsorcjum): Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o. (lider), Instytut Zootechniki PIB, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, DAR-KAM Niedzielak Sp.j.

Cel projektu

  • Operacja ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonych produktów i technologii.
  • Opracowanie innowacyjnej technologii fermowego chowu indyków rzeźnych, bez antybiotyków i z podwyższonym dobrostanem, która zostanie jednocześnie zweryfikowana w warunkach fermowych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.
  • Racjonalne wykorzystanie paszy poprzez opracowanie zrównoważony sposób żywienia indyków, który zapewni wydajną produkcję wysokiej jakości, z ograniczeniem antybiotyków oraz optymalnym wykorzystaniu zasobów poprzez opracowanie programu żywienia precyzyjnego (optymalne wykorzystanie składników pokarmowych).
  • Redukcja emisji do środowiska naturalnego: precyzyjne żywienie i odpowiednio dobrana dieta dla indyków, pozwoli na redukcje emisji szkodliwych dla środowiska gazów i związków chemicznych, w szczególności azotu i fosforu. Innowacyjny sposób precyzyjnego żywienia oparty na probiotykach, składnikach naturalnych oraz krajowych źródłach białka przyczyni się do opracowania niskoemisyjnej hodowli indyków oraz umożliwi harmonijne korzystanie z podstawowych surowców naturalnych, od których rolnictwo jest zależne.
  • Zagwarantowanie produktywności chowu: zastosowane metody chowu, w tym dobrostanu, bioasekuracji i żywienia przyczyni się do ogólnej poprawy dobrostanu zwierząt, ochrony ich zdrowia, co wpłynie na zmniejszoną liczbę padnięć oraz zachorowań, tym samym ograniczenie strat produkcyjnych. Żywienie precyzyjne obniży koszty żywienia indyków i marnotrawienia paszy.

Strona internetowa: stasin.pl/indyk-z-natury

fot. Krzysztof Paleczny