Przejdź do treści

Rozpoczęcie realizacji projektu HE, The European Partnership on Animal Health and Welfare (EUP AH&W)

W dniach 26–27 lutego 2024 roku odbyło się w Brukseli spotkanie inaugurujące realizację działań w ramach „The European Partnership on Animal Health and Welfare (EUP AH&W)”.

Jest to nowa inicjatywa w zakresie badań i innowacji wspierająca zwalczanie chorób zakaźnych oraz promowanie dobrostanu zwierząt. Działania realizowane w ramach tego Partnerstwa są współfinansowane przez Komisję Europejską. W ramach omawianej inicjatywy zrzeszono 90 instytucji z 24 krajów – zarówno z Unii Europejskiej, jak i z państw nienależących do Unii. EUP AH&W obejmuje 56 instytucji naukowych, 30 organizacji finansujących, a także inne podmioty, między innymi, takie jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) czy Europejska Agencja Leków (EMA).

Pracownicy Instytutu Zootechniki PIB zaangażowali się w cztery spośród siedemnastu akcji realizowanych w ramach EUP AH&W; SOA13-Assesment of positive welfare, SOA16-Reinforcement of animal resilience through fundamental researchfor animal feeding and breeding, SOA17-Animal welfare&sustainability, SOA20-The role of immune system of food producing animals. Podczas spotkania Instytut Zootechniki PIB reprezentowały Dorota Godyń i Anna Orchel-Szeląg.