Przejdź do treści

Podstawy prawne

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 roku w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz.U. 1950 roku nr 24 poz. 210).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 roku (Dz.U. nr 202 poz. 1484) w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego.
  3. Statut Instytutu Zootechniki PIB (zatw. 23.01.2020).
  4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. nr 96 poz. 618).
  5. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r oku o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668).
  6. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt (Dz.U. z 2021 poz. 36).
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz (Dz.U. z 2022 poz. 1674).