Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Biologii Molekularnej Zwierząt

Dyrektor Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Biologii Molekularnej Zwierząt.