Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ZD IZ PIB Rudawa Sp. z o.o.

  • Bez kategorii

UCHWAŁA nr 10/2021 Rady Nadzorczej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Sp. z o.o. z dnia 09 sierpnia 2021 roku w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego celem sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Sp. z o. o. z siedzibą w Rudawie.

Pliki do pobrania