Przejdź do treści

Nabór kandydatów do przeprowadzania ankiet

 • Bez kategorii

Instytut Zootechniki PIB ogłasza nabór kandydatów do przeprowadzania ankiet w gospodarstwach rolnych na wybranych obszarach kraju w ramach projektu „Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich”. Ankieter będzie gromadził dane z wywiadu przeprowadzanego bezpośrednio u hodowcy zwierząt gospodarskich na specjalnie przygotowanych formularzach. Poszukuje się kandydatów o dużej znajomości danego terenu działania, wiedzy rolniczej, w tym zootechnicznej, oraz posiadającej własny środek lokomocji. Oczekujemy od ankietera dużej dyspozycyjności w zakresie wykonywanych zadań. Teren działania danego ankietera obejmuje obszar co najmniej powiatu. Przewiduje się zatrudnienie w formie zlecenia czasowego.

W związku z powyższym, poszukujemy kandydatów z województw:

 • małopolskiego,
 • podkarpackiego,
 • lubelskiego,
 • podlaskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • wielkopolskiego,
 • zachodnio-pomorskiego,
 • pomorskiego,
 • dolnośląskiego,
 • śląskiego.

Okres realizacji zlecenia wynosi 30 dni od dnia podpisania zlecenia. Liczba poszukiwanych osób jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w formie e-maila do kierowników danych gatunków, do dnia 20 czerwca 2022 roku:

Piotr Wójcik – bydło – piotr.wojcik@iz.edu.pl
Jacek Sikora – owce – jacek.sikora@iz.edu.pl
Martyna Małopolska – trzoda – martyna.malopolska@iz.edu.pl
Dorota Kowalska – zwierzęta futerkowe – dorota.kowalska@iz.edu.pl
Ewa Sosnówka-Czajka – drób – ewa.sosnowka@iz.edu.pl

W zgłoszeniu należy podać:

Imię i Nazwisko…………

Wykształcenie (podać kierunek)……………

Wybrane województwo(a) do ankietyzacji…………

Adres mail i telefon…………………

Do wytypowanych osób kierownicy poszczególnych gatunków zwrócą się z prośbą o zawarcie umów i uzupełnienie danych osobowych.