Przejdź do treści

Szkolenie w ramach operacji „Serowarstwo szansą dla hodowców bydła ras rodzimych”

  • Bez kategorii
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy jako Partner w projekcie
„SEROWARSTWO SZANSĄ DLA HODOWCÓW BYDŁA RAS RODZIMYCH”

realizowanym przez
Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
uprzejmie zaprasza na szkolenia, których celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia produkcji i sprzedaży serów z mleka krów ras zachowawczych polskiej czerwono-białej i polskiej czerwonej
realizowane w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.


Szkolenia odbędą się w trzech lokalizacjach, w podanych poniżej terminach:

W ramach projektu przewidziana jest również organizacja wydarzenia promującego sery z mleka krów ras zachowawczych, podczas Targu Regionalnego – 24 lipca 2022 r. (tj. niedziela), w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Centrum Obrotu Rolno-Spożywczego, ul. Giełdowa 15, 33-100 Tarnów.

Warunkiem niezbędnym do udziału w procesie rekrutacji jest złożenie kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do 28 czerwca 2022 r.

Karty zgłoszenia należy dostarczyć:
a) osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną – na adres partnera dodatkowego KSOW:
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krakowska 1, 32 – 083 Balice z dopiskiem dr inż. Ewa Sosin, adres e-mail: ewa.sosin@iz.edu.pl lub lukasz.gala@iz.edu.pl
b) osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną – na adres realizatora operacji:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, e-mail: wszechnica@tarr.tarnow.pl

Regulamin oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne na stronie www.tarr.tarnow.pl oraz www.iz.edu.pl/kategoria/projekty/. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.