Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

  • Bez kategorii

Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. z siedzibą w Odrzechowej ul. Rymanowska 57, 38-530 Zarszyn ogłasza na podstawie art. 18 ust.1 i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. z 12 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 poz. 1302 z późn. zm.) oraz § 19 Aktu Założycielskiego  Spółki (tekst jednolity z dnia 25.04.2017 r.), postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. z siedzibą w Odrzechowej.

Składanie zgłoszeń

Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert z dokumentami  w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne nie otwierać przed dniem otwarcia ofert” na adres:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa
ul. Rymanowska 57,
38-530 Zarszyn

w terminie do dnia 9.04.2021 r.

Oferty otrzymane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).

Szczegółowe informacje w sprawie ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego zawierają załączniki.