Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o.

  • Bez kategorii

Powołana przez Radę Nadzorczą Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai  Sp. z o.o.  komisja kwalifikacyjna ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu wyżej wskazanej Spółki.