Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Bieniek, Balice – 9 listopada 2023 roku (godz. 11.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
9 listopada 2023 roku, o godzinie 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

mgr Agnieszki Bieniek

Tytuł pracy: ,,Charakterystyka genetyczna wybranych ras koni z zastosowaniem polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych i markerów SNP”

Promotor pracy:
dr hab. Anna Radko, prof. IZ PIB– Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Jaworski  – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są w BIP Instytutu Zootechniki PIB w zakładce 
Postępowania awansowe.