Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Pawłowskiej, Balice – 27 października 2023 roku (godz. 10.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
27 października 2023 roku, o godzinie 1000, w sali konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

                                                    mgr inż. Joanny Pawłowskiej

Tytuł pracy: ,,Wpływ ekstraktu pyłku pszczelego podawanego in ovo na rozwój piskląt i produkcyjność kurcząt brojlerów”.

Promotor pracy:
dr hab. Katarzyna Połtowicz, prof. IZ PIB– Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Promotor pomocniczy:
dr inż. Ewa Sosnówka-Czajka – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Anna Wójcik – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są w BIP Instytutu Zootechniki PIB w zakładce 
Postępowania awansowe.