Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Szumiec, Balice – 10 listopada 2023 roku (godz. 11.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
10 listopada 2023 roku, o godzinie 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

                                                    mgr inż. Agnieszki Szumiec

Tytuł pracy: ,,Identyfikacja alleli w loci mikrosatelitarnych DNA wytypowanych do weryfikacji rodowodów owiec.”

Promotor pracy: dr hab. Anna Radko, prof. IZ PIB– Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Promotor pomocniczy:
dr inż. Agata Piestrzyńska-Kajtoch – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,

Recenzenci:
prof. dr hab. Emilia Bagnicka – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu
prof. dr hab. Tomasz Gruszecki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są w BIP Instytutu Zootechniki PIB w zakładce 
Postępowania awansowe.

Deska Do Zaprawy Murarskiej, Ukończyć