Przejdź do treści

„Dziedzictwo kulinarne polskich ras rodzimych” – publikacja opracowana w ramach operacji pn. „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

  • Bez kategorii
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                        
    Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                                                                                                                             

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zachęcają do zapoznania się z publikacją pt. „Dziedzictwo kulinarne polskich ras rodzimych”, opracowaną w ramach operacji pn.

„Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

Publikacja podzielona jest na dwie główne części: część pierwsza zawiera krótkie charakterystyki ras rodzimych zwierząt gospodarskich hodowanych w Polsce wraz z przedstawieniem jakości surowców i produktów od nich pochodzących.

Druga część to przedstawienie produktów i potraw z ras rodzimych ze wskazaniem historii ich wytwarzania  oraz miejsc w których są obecnie dostępne, porady kulinarne i przepisy na potraw lub produkty.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich