Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Igora Jasielczuka

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że 4 marca 2021 roku, o godzinie 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

mgr. Igora Jasielczuka

Tytuł pracy: Wykorzystanie markerów SNP do identyfikacji przynależności rasowej bydła

Promotor:
dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ PIB – Instytut Zootechniki PIB

Promotor pomocniczy:
dr hab. Artur Gurgul, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Recenzenci:
prof. dr hab. Urszula Czarnik – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska, prof. IGiBZ – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona  w trybie zdalnym z przekazaniem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dołącz do spotkania Teams

Transmisja będzie dostępna w dniu wydarzenia

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.
Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce Postępowania awansowe.