Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Angeliki Mąsior, Balice – 8 grudnia 2023 roku (godz. 11.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
8 grudnia 2023 roku, o godzinie 1100, w sali konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

                                                    mgr inż. Angeliki Mąsior

Tytuł pracy: ,, Identyfikacja mieszańców lama x alpaka na podstawie analiz DNA”.

Promotor pracy:
dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. IZ – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,

Recenzenci:
dr hab. Maciej Murawski, prof. URK – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr hab. Daniel Polasik, prof. ZUT  – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce „działalność naukowa/postępowania awansowe”.