Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdalena Jakiel, Balice – 4 grudnia 2023 roku (godz. 11.30)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
4 grudnia 2023 roku, o godzinie 1130, w sali konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

                                                    mgr inż. Magdaleny Jakiel

Tytuł pracy: ,,Parametry genetyczne przebiegu porodów w populacji krów polskich holsztyńsko-fryzyjskich”.

Promotor pracy:
prof. dr hab. Andrzej Żarnecki – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,

Recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Grodzki  – emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
prof. dr hab. Joanna Makulska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce „działalność naukowa/postępowania awansowe”.