Przejdź do treści

Informacja z otwarcia ofert ZD IZ PIB Rudawa sp. z o.o.

  • Bez kategorii

„Ogłoszenie w przedmiocie konkursu ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki pod firmą: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o.”

Otwarcie ofert: 17.11.2023 r.

Wpłynęły dwie oferty:

  1. Grupa Gumułka – Audyt sp. z o.o. sp.k., 40-077 Katowice ul. Jana Matejki 4 – cena (łączna wartość wynagrodzenia w badaniu za 2 lata) – 37 800,00 złotych netto.
  2. Pol-Tax 2 sp. z o.o., 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C/91 – cena (łączna wartość wynagrodzenia w badaniu za 2 lata) – 39 400,00 złotych netto.