Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Laska, Balice – 6 października 2023 roku (godz. 12.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
6 października 2023 roku, o godzinie 1200, w sali konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

mgr inż. Jakuba Laska

Tytuł pracy: ,,Badania nad genetycznym doskonaleniem jakości mięsa wybranych ras świń krajowej populacji aktywnej”.

Promotor pracy:
dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr Topolski – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Recenzenci:
dr hab. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT  – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Anna Rekiel – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.
Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są w BIP Instytutu Zootechniki PIB w zakładce 
Postępowania awansowe.