Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza Mellera, Balice – 2 października 2023 roku (godz. 9.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
2 października 2023 roku, o godzinie 900, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

mgr inż. Mariusza Mellera

Tytuł pracy: ,,,Analiza wybranych cech funkcjonalnych półsióstr i sióstr ocenionych genomowo w obrębie linii matecznych bydła”.

Promotor pracy:
dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Recenzenci:
dr hab. Inga Kowalewska, prof. ZUT  – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Beata Sitkowska, prof. PBŚ – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z przekazaniem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dołącz do spotkania Teams

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są w BIP Instytutu Zootechniki PIB w zakładce 
Postępowania awansowe.