Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych

  • Bez kategorii

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2023 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

  1. Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego (Centrala)
  2. Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka (sporządzającego samodzielnie sprawozdanie finansowe)
  3. Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Pawłowice (sporządzającego samodzielnie sprawozdanie finansowe)
  4. Łączne sprawozdanie finansowe jednostek wymienionych w pkt. 1-3.