Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Krzykawskiego, Balice – 5 kwietnia 2023 roku (godz. 10.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że dnia
5 kwietnia 2023 roku, o godzinie 1000,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:
mgr. inż. Piotra Krzykawskiego

Tytuł pracy: ,,Zastosowanie mączek drobiowych w żywieniu królików”

Promotor pracy:
prof. dr hab. Dorota Kowalska – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Gugołek  – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
dr hab. Beata Seremak, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Łukasz Wlazło, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z przekazaniem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dołącz do spotkania Teams

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są w BIP Instytutu Zootechniki PIB w zakładce 
Postępowania awansowe.