Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Grzegorczyk, Balice – 29 marca 2023 roku (godz. 10.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
29 marca 2023 roku, o godzinie 1000, w sali konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

mgr inż. Joanny Grzegorczyk

Tytuł pracy: ,,Charakterystyka struktury populacji oraz identyfikacja unikalnych cech genomu gęsi Białej Kołudzkiej®”.

Promotor pracy:
dr hab. Maria Oczkowicz, prof. IZ – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Recenzenci:

dr hab. Urszula Kaczor, prof. UR  – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska – emerytowany profesor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zawierzą PAN w Jastrzębcu

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są w BIP Instytutu Zootechniki PIB w zakładce Postępowania awansowe.