Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Mikszy-Cybulskiej, Balice – 1 marca 2023 roku (godz. 10.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego
zawiadamia, że dnia 1 marca 2023 roku, o godzinie 1000
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

mgr Anny Mikszy-Cybulskiej

Tytuł pracy: ,,Wykorzystanie mikromacierzy SNP do określania zróżnicowania genetycznego krajowej populacji owiec górskich”.

Promotor pracy:
dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ PIB – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Promotor pomocniczy pracy:
dr hab. Artur Gurgul, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Recenzenci:
prof. dr hab. Urszula Czarnik  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Ewa Grochowska, prof. PBŚ – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z przekazaniem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dołącz do spotkania Teams

Transmisja będzie dostępna w dniu wydarzenia

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej Instytutu Zootechniki PIB w zakładce Postępowania awansowe.