Przejdź do treści

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych” – II etap operacji pn. „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”

  • Bez kategorii
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zapraszają do udziału w jednodniowych warsztatach edukacyjno-kulinarnych „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, realizowane w ramach II etapu operacji pn. „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

Warsztaty skierowane są do mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

Do udziału zapraszamy: rolników, przedsiębiorców, przedstawicielki/li kół gospodyń wiejskich, gastronomii, stowarzyszeń, jednostek samorządowych oraz nauki.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Informacje dotyczące terminów i miejsc zaplanowanych spotkań:

23.01.2023 r. – Zajazd Bartnik; Tylawa 54A, 38-450 Tylawa; woj. podkarpackie

26.01.2023 r. – Restauracja Insomnia; ul. Marii Curie Skłodowskiej 12, 20-029 Lublin; woj. lubelskie

01.02.2023 r. – Życie Gruzji; Kąkolowa 2, 86-031 Osielsko; woj. kujawsko-pomorskie

02.02.2023 r. – Winne Grono; Mikołaja Kopernika 17a, 80-208 Gdańsk; woj. pomorskie

07.02.2023 r. – Zamek Pułtusk Dom Polonii; Szkolna 11, 06-100 Pułtusk; woj. mazowieckie  

09.02.2023 r. – Hotel Basztowy; Plac Józefa Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz; woj. świętokrzyskie

21.02.2023 r. – Restauracja Zamku Niepołomice; ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice; woj. małopolskie

22.02.2023 r. – Dwór Bismarcka; Oświęcimska 29, 41-400 Mysłowice; woj. śląskie

W programie wydarzenia m.in. :

  • Prezentacja ras rodzimych zwierząt gospodarskich, w tym przedstawienie walorów surowca od nich pochodzącego  z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie.
  • Przedstawienie zalet krótkiego łańcucha dostaw: hodowca – gastronom – konsument w oparciu o lokalny potencjał surowcowy rodzimych ras. Uwzględnienie lokalnej tradycji kulinarnej, jako aspektu spójnego z przedmiotem warsztatów, jakim są rodzime rasy.
  • Część praktyczna pn. „Efektywne wykorzystanie lokalnych ras rodzimych w ofercie turystyczno – gastronomicznej regionu” –  poprowadzona przez eksperta kulinarnego.

W celu zgłoszenia się na warsztaty prosimy o kontakt w godzinach od 8:00 do 14:00:

Paweł Radomski, tel. 666 081 341; e-mail: pawel.radomski@iz.edu.pl

Piotr Moskała, tel. 666 081 118; e-mail: piotr.moskala@iz.edu.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Instytucją odpowiedzialną za treść informacji jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich