Przejdź do treści

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

  • Bez kategorii

Strona Instytutu Botaniki  im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Tematy badawcze z zakresu dyscypliny zootechnika i rybactwo

  1. „Kompleksowa analiza genetycznego podłoża wytrzymałości rajdowej koni arabskich”.
    Potencjalny promotor: dr hab. Katarzyna Ropka-Molik, prof. IZ PIB (katarzyna.ropka@iz.edu.pl, tel. 666 081 208).
  2. „Ocena możliwości wykorzystania linii mysich adipocytów w weryfikacji funkcji wybranych świńskich lncRNA w procesie adipogenezy”.
    Potencjalny promotor: dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. IZ (katarzyna.piorkowska@iz.edu.pl, tel. 666 081 316).

Szkoła Doktorska jest prowadzona przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy oraz cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku, kształci doktorantów w trzech dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.