Przejdź do treści

Zaproszenie na VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii – Łódź, 18-19 listopada 2022 roku.

  • Bez kategorii

W dniach 18-19 listopada 2022 roku odbędzie się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe, organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców ze znamienitych jednostek naukowych krajowych i zagranicznych.

Podczas Sympozjum satelitarnego V Łódzkich Spotkań Przysadkowych, przedstawione zostaną problemy związane z nowoczesnymi metodami  leczenia akromegalii i guzów przysadki. W sesji neuroendokrynologii doświadczalnej zostaną wygłoszone wykłady z zakresu psychoneuroendokrynologii, a w sesjach klinicznych wykłady będą dotyczyć leczenia choroby Cushinga, otyłości, unikatowej roli wazopresyny oraz analogów hormonów o właściwościach neuroprotekcyjnych. Ukoronowaniem tych tematów będzie wykład poświęcony osobniczej wrażliwości na działanie wirusa Covid-19.

Dzięki hybrydowej formie Zjazdu, interesującym sesjom wykładowym, posterowym oraz panelom dyskusyjnym, Uczestnicy będą mieć możliwość czynnego włączenia się w obrady poprzez zadawanie pytań i dyskusję nad wieloma problemami związanymi z neuroendokrynologią.

Informacje przedstawione i przedyskutowane podczas Zjazdu będą przydatne dla wszystkich  zainteresowanych poznaniem nowoczesnych osiągnięć neuroendokrynologii doświadczalnej i klinicznej – naukowców, nauczycieli i studentów z wielu ośrodków naukowych.

Zjazd odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego oraz za  pośrednictwem platformy TEAMS udostępnionej przez Uniwersytet Łódzki.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia, rejestracji, program oraz pozostałe informacje zamieszczone są na stronie Zjazdu

www.vizjazdptne.biol.uni.lodz.pl